Research Article

Effects of Rosiglitazone on Flap Viability in Diabetic and Non-Diabetic Rats
 • Burak Kaya
 • Hakan Ergün
 • Mert Demirel
 • Serdar Mehmet Gültan
 • Murat Emiroğlu
 • Aylin Okçu Heper
J Ankara Univ Fac Med 2012; 65: 119-124 DOI: 10.1501/Tipfak_0000000821
The Effect of Insulin Detemir on the Metabolic Control in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus
 • Tolga Ünüvar
 • Ayhan Abacı
 • Ali Ataş
 • Ece Böber
 • Atilla Büyükgebiz
J Ankara Univ Fac Med 2008; 61: 202-206

Research Article

The Effects of Systemic Disease on the Benign Paroxismal Positional Vertigo Attacks
 • Özlem Akkoca
 • Arzu Tüzüner
 • Ceren Ersöz Ünlü
 • Emine Aydın
 • Necmi Arslan
J Ankara Univ Fac Med 2018; 71: 170-173 DOI: 10.4274/atfm.69875
The Role of CHA2DS2VASC Score and Diabetes-Related Demographic and Clinical Factors for Determining the İncidence of Paroxysmal Atriyal Fibrillation in 24 Hour Rhythm Monitoring in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
 • Orçun Çiftçi
 • Suzan Keskin
 • Lala Ramazanova
 • Özlem Turhan İyidir
 • Yusuf Bozkuş
 • Kerem Can Yılmaz
 • Emir Karaçağlar
 • Mustafa Yılmaz
 • Neslihan Başçıl Tütüncü
 • Mehmet Bülent Özin
 • İbrahim Haldun Müderrisoğlu
J Ankara Univ Fac Med 2018; 71: 200-206 DOI: 10.4274/atfm.70299

Other

İNSÜLİNE BAĞIMLI DİABETES MELLİTUSDA VİTAMİN E NİN PLAZMA LİPİD VE LİPOPROTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 • Ayşehan Akıncı
 • İnci İlhan
 • Nigar Avcı
 • Meral Torun
 • Harika İpekçioğlu
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 83-90
PARK EĞİTİM SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BİLİNEN DİABETES MELLİTUS PREVALANSI
 • Aysun İdil
 • Nazlı Dalgıç
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 105-108
İNSÜLİN OTOANTİKORLARIN A BAĞLI BİR «BRİTTLE» DİABETES MELLİTUS OLGUSU
 • Ali Rıza Uysal
 • Vedia Cesur
 • Gürbüz Erdoğan
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 135-142
TİP I DİABETES MELLİTUS-GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ*
 • Aydan Kansu
 • Buket Altuntaş
 • Sema Akçurin
 • Merih Berberoğlu
 • Gönül Öcal
 • Nurten Girgin
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 177-179