Volume 47, Issue 1

March 1994
(15) Other

Other

TÜRKİYE'DE ÖNCÜ BİR TOPLUM HEKİMİ DR. MEHMET CEMALETTİN OR
 • Mehmet Cemil Uğurlu
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 3-49
PROF. DR. OPR. SİYAMİ ERSEK
 • Mehmet Cemil Uğurlu
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 53-54
KÜLTÜR, DOĞA SEVGİSİ VE İNSAN EVRİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERE BİYOLOJİK BAKIŞ
 • Eşref Deniz
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 55-64
ETİK AÇISINDAN TIPTA ESTETİK SORUNLARI
 • Serap Şahinoğlu Pelin
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 65-74
SIÇANLARDA BENZODİAZEPİN ANTAGONİSTİ FLUMAZENİLİN ÖĞRENME VE HAFIZAYA ETKİSİ VE MUSKARİNİK KOLİNERJİK RESEPTÖRLERLE MUHTEMEL ETKİLEŞİMİ
 • Sülün Ayhan
 • Banu Ocakçıoğlu
 • Metin Baştuğ
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 75-84
DİETİLSTİLBESTEROLÜN SIÇAN TESTİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN IŞIK MİKROSKOBUNDA İNCELENMESİ
 • Belgin Can
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 85-94
GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
 • Meltem Çöl
 • Deniz Çalışkan
 • Recep Akdur
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 95-108
ÜÇ TANI SİSTEMİNE GÖRE ALTTİPLENDİRİLMİŞ ŞİZOFRENLERDE STANDART DOZ ANTİPSİKOTİK TEDAVİYE YANIT
 • Behçet Coşar
 • Selçuk Candansayar
 • Zehra Arıkan
 • Erdal Işık
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 109-118
KAN DONÖRLERİNDE HBsAg POZİTİFLİĞİNİN CİNSİYET, YAŞ, MESLEK VE KAN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
 • Aydın Karaarslan
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 119-128
NÖROJENİK MESANELİ OLGULARDA PROBANTHELİNE BROMİDE VE OXYBUTYNİN CHLORİDE'İN YERİ
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 129-134
İNSÜLİN OTOANTİKORLARIN A BAĞLI BİR «BRİTTLE» DİABETES MELLİTUS OLGUSU
 • Ali Rıza Uysal
 • Vedia Cesur
 • Gürbüz Erdoğan
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 135-142
İMMOTİL SİLİYA SENDROMUNDA ULTRASTRÜKTÜREL GÖZLEMLER
 • Nadir Çıray
 • İsmail Savaş
 • Sefa Güliter
 • Özlem Özdemir
 • Uğur Gönüllü
 • Numan Numanoğlu
 • Bekir Sıtkı Şaylı
 • Meral Tekelioğlu
 • Doğanay Alper
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 143-154
SAKRUMDA LOKALİZE ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ (Bir Olgu Nedeniyle)
 • Yener Sağlık
 • Hilmi Kocaoğlu
 • Erhan Erdem
 • Müttalip Ünal
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 155-162
MİKROCERRAHİ VE ANESTEZİ
 • Feyhan Ökten
 • Ayşe Fidan Genç
 • Saadet İnan
 • Hülya Başar
 • Mustafa Bayar
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 163-172
GLOMERULONEFRİT İLE BİRLİKTE SEYREDEN EPİDERMOLİSİS BÜLLOZALI BİR OLGU
 • Murat Duranay
 • Oktay Karatan
 • Ergün Ertuğ
 • Erkan Parlak
 • Bülent Erbay
 • Neval Duman
 • Kenan Ateş
 • Deniz Aylı
J Ankara Univ Fac Med 1994; 47: 173-178