Volume 48, Issue 1

March 1995
(19) Other

Other

PROF. DR. ZİYA GÜNER'in ARDINDAN
 • Ferit Pehlivan
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 1-12
ARKADAŞIM ve ÖĞRETMENİM ZİYA GÜNER
 • Fuat Aziz Göksel
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 13-16
ÖRNEK BİR BİLMİ ADAMI ZİYA GÜNER
 • Yücel Kanpolat
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 17-18
ÖLÜMSÜZ PROF. GÜNER
 • Hilmi GÜRSES
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 19-20
YİTİRDİĞİMİZ BÜYÜK BİR BİYOFİZİKÇİ : PROF. DR. ZİYA GÜNER (1925 - 1994)
 • Mehmet Cemil Uğurlu
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 21-26
CERRAHLARIN YÜZYILI (IV) Sevginin Eldivenleri
 • Jiirgen Thorvvaid
 • Kazım Ergin
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 27-42
ATATÜRK'ÜN SAĞLIK KAVRAM VE ANLAYIŞI
 • Erdem Aydın
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 43-54
1961 - 1981 YILLARI ARASINDA ÜLKEMİZİN ÜNİVERSİTER ORTAMI VE BU DÖNEMDE A.Ü.T.F. MECMUASI
 • Berna Arda
 • Ayten Kayı Çangır
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 55-64
PALPABL OLMAYAN MEME LEZYONLARINDA, TEL LOKALİZASYONU REHBERLİĞİNDEKİ EKSİZYONEL BİOPSİ KOMPLİKASYONLARI
 • Selma Tükel
 • Semih Aydıntuğ
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 65-74
KARDİAK TUTULUMLU MULTİPL AKCİĞER KİST HİDATİĞİ OLGUSU
 • Sumru Beder
 • Oya Kalaycıoğlu
 • Gaye Ulubay
 • Ümit Özyurda
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 75-82
İNSÜLİNE BAĞIMLI DİABETES MELLİTUSDA VİTAMİN E NİN PLAZMA LİPİD VE LİPOPROTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 • Ayşehan Akıncı
 • İnci İlhan
 • Nigar Avcı
 • Meral Torun
 • Harika İpekçioğlu
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 83-90
İNTRAORBİTAL KAVERNÖZ ANJİOMLAR
 • Haluk Deda
 • Nurullah Yüceer
 • Cumhur Dinçer
 • Ahmet Erdoğan
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 91-100
UTERUS YERLEŞİMLİ LİPOMA VE LİPOLEİOMYOMA (OLGU SUNUMU)
 • İlkser Akpolat
 • Ayşe Sertçelik
 • Sedat Cömert
 • Mustafa Tunç
 • Orhan Bulay
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 101-110
ZAMANINDA, SAĞLIKLI DOĞUM YAPAN ANNELERDE KIZAMIKÇIK İMMÜNİTESİNİN ELİZA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Lügen Cengiz
 • A. Tevfik Cengiz
 • Mehmet Kıyan
 • Fadıl Kara
 • M. Şahin Uğurel
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 111-118
REKOMBİNANT HEPATİT B AŞISI İLE TEMAS ÖNCESİ PROFİLAKSİDE SEROKONVERSİYON ORANLARININ ARAŞTIRILMASI
 • Semih Kandilci
 • Fügen Çokça
 • Lale Karaağaçiıoğlu
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 119-122
BİRİNCİ BASAMAKTA PERYODİK BEBEK VE ÇOCUK KONTROLLARINDA UYGULANACAK TEMEL GÖZ MUAYENESİ
 • İdil Aysun
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 123-134
KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA KEMİK METASTAZI İLE İDRAR HİDROKSİPROLİN DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • Ali Arıcan
 • Dilek Dinçor
 • Nurten Renda
 • Metin Kır
 • Serdar Akyar
 • Tamer Atasever
 • Fikri İçli
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 135-142
PULMONER HİPERTANSİYON İLE SEYREDEN BİR PROGRESİF SİSTEMİK SKLEROZİS OLGUSU
 • Gülfem Çelik
 • Gökhan Çelik
 • Nurşen Düzgün
 • Tülay Kural
 • Selim Erekul
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 143-152
KONJENİTAL LOBER AMFİZEM
 • Nezih Özdemir
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 153-154