Volume 48, Issue 3

September 1995
(14) Other

Other

CERRAHLARIN YÜZYILI (VI)
 • Jürgen Thorwald
 • Kazım Ergin
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 283-302
MÜESSİR FİİLLER VE TAKSİRLİ FİİLLER SONUCU MEYDANA GELEN YARALANMALARDA MUT AD İŞTİGAL VE HAYATİ TEHLİKE YÖNÜNDEN ADLİ TİP SORUNLARI
 • İ. Özer Kendi
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 303-322
TIBBİ ETİK •. TANIMI, İÇERİĞİ, YÖNTEMİ VE BAŞLICA KONULARI
 • Berna Arda
 • Serap Şahinoğlu Pelin
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 323-336
ERİŞKİN İNSAN, KÖPEK, TAVŞAN VE SIÇAN PİNEAL ORGANLARININ IŞIK MİKROSKOBU DÜZEYİNDE KIYASLI İNCELENMESİ
 • Bizden Tavil Sabuncuoğlu
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 337-354
Ani Gerilmeye Periferik Sinirin Verdiği Histolojik, Yanıt
 • Tülay ÖZER
 • Aydin SARAY
 • Esra ERDEMLİ
 • Mustafa ÖZBEK
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 357-363
KÖMÜR İŞÇİSİ PNÖMOKON YOZUNDA FONKSİYONEL VE RADYOLOJİK KARŞILAŞTIRMA
 • Güiseren Kaıabıyıkoğlu
 • Sevgi Saryal
 • Gülfem Çelk
 • Öznur Akkoca
 • Özgür Karacan
 • Serdar Akyar
 • Arzu Kanık
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 365-376
KÖMÜR İŞÇİSİ PNÖMOKONYOZUNDA PULMONER HEMODİNAMİ VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
 • Gülseren Karabıyıkoğlu
 • Sevgi Saryal
 • Öznur Akkoca
 • Gülfem Çelik
 • Özgür Karacan
 • Serdar Akyar
 • Arzu Kanık
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 377-390
ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ESWL - ESER ELEMENT İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 • Orhan Canbolat
 • Mustafa Kavutçu
 • Hasan Biri
 • Selda Demirtaş
 • Hasan Serdar Öztürk
 • Mustafa Akpoyraz
 • İlker Durak
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 391-396
RASLANTISAL ADRENAL KİTLESİ «İNSİDENTALOMA» BULUNAN ONDÖRT OLGUMUZUN ÖZELLİKLERİ
 • A. Nuri Kamel
 • Demet Çorapçıoğlu
 • Ali Rıza Uysal
 • Gürbüz Erdoğan
 • Aiim Uzunalimoğlu
 • Nilgün Başkal
 • M.K.B. Balcı
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 397-412
İNTRAAORTİK BALON KULLANIMINDA MORTALİTE VE KOMPLİKASYONLAR
 • Mehmet Özkan
 • Atilla Aral
 • Refik Taşöz
 • Neyyir Tuncay Eren
 • Tümer Çorapçıoğlu
 • Adnan Uysalel
 • Bülent Kaya
 • Kemalettin Uçanok
 • Ümit Özyurda
 • Hakkı Akalın
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 413-422
YERSİNİA İNFEKSİYONLARINA BAĞLI OLARAK GELİŞEN REAKTİF ARTRİTLER
 • M. Hadi Yaşa
 • Murat Turgay
 • Feyzullah Gümüşlü
 • Murat Duman
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 423-430
GERÇEK STRES S İNKONTİNANS OLGULARINDA İĞNE İLE ENDOSKOPİK MESANE BOYNU SÜSPANSİYONU
 • Nihat Arıkan
 • Erol Özdiler
 • Alim Koşar
 • Suat Aytaç
 • Çetin Dinçel
 • Orhan Göğüş
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 431-438
YÜZ BÖLGESİ ORTA ve KÜÇÜK ÇAPLI DEFEKTLERİNİN REKONSTRÜKSİYONU
 • M. Oğuz Yenidünya
 • Kutlu Sevin
 • İbrahim Aşkar
 • Erdem Yormuk
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 439-469
PELVİK İNFLAMATUVAR HASTALIK : 35 Olgunun Değerlendirilmesi
 • Fulya Dökmeci
 • İdris Koçak
 • Akın Çanga
 • Sevim Dinçer Cengiz
 • Ruşen Aytaç
 • Hikmet Yavuz
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 461-468