Volume 48, Issue 4

December 1995
(13) Other

Other

SUBAKUT TROİDİTLİ 28 OLGUNUN KLİNİK LABORATUVAR DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Ali Rıza Uysal
 • Demet Çorapçıoğlu
 • Berrin Çetinarslan
 • Nuri Kamel
 • Nilgün Başkal
 • Vedia Tonyukuk
 • Gürbüz Erdoğan
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 469-474
İMMÜNOTERAPİYE BAĞLI ANAFLAKTİK REAKSİYONLARDA RENİN - ANGİOTENSİN SİSTEMİ
 • Mehmet Karaayvaz
 • Vedat Köseoğlu
 • A. Emin Kürekçi
 • Nejat Ozangüç
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 475-480
AKTİF VE İNAKTİF PSORİAZİSLİ OLGULARDA T LENFOSİT SUBGRUPLARININ VE DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ HÜCRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Nihal Kundakçı
 • Murat Turgay
 • Hatice Erdi
 • Atıf Taşpınar
 • Güner Tokgöz
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 481-494
İNFİLTRATİF DUKTAL KARSİNOMA : MAMMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
 • Selma Tükel
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 495-508
KİSTİK BOYUN KİTLELERİNİN ULTRASONOGRAFİK TANISI
 • Hasan Özcan
 • Selma Tükel
 • Aydın Acar
 • Yücel Akbaş
 • Suat Aytaç
 • İlhan Erden
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 509-522
İDİOPATİK DETRÜSÖR İNSİABİLİTELİ KADINLARDA OXYBUTİNİN HİDROKLORİD TEDAVİSİ
 • Nihat Arıkan
 • Alim Koşar
 • Çetin Dinçel
 • Orhan Göğüş
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 523-528
MARTIN-BELL FENOTİPİ GÖSTEREN HASTALARDA FRAJİL X BULGULARI
 • Ajlan Tükün
 • Halil G. Karabulut
 • Gürol Tunçman
 • Hatice Ilgın
 • Reha Toydemir
 • Pınar Bayrak
 • Işık Bökesoy
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 529-536
SERRATİA RUBİDAEA SEPTİSEMİSİ : «ÜÇ OLGU SUNUSU»
 • Nurdan Taçyıldız
 • Gülsen Yavuz
 • Derya Aysev
 • Emel Ünal
 • Serap Aksoylar
 • Sevgi Gözdaşoğlu
 • Selami Önder
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 537-544
KLİNİK PSİKİYATRİDE ORGANİSİTE/PSİKOJENİTE AYIRIMININ ÖNEMİ : DEMONSTRATİF İKİ OLGU
 • Engin Turan - Tuncer
 • Mutluhan İzmir
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 545-552
ÜST TORASİK VERTEBRALARA ANTERİOR CERRAHİ YAKLAŞIM VAKA TAKTİMİ
 • Adem Güngör
 • Haluk Deda
 • Nurullah Yüceer
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 553-560
ON GODGKİN LENFOMOYA SECONDEE GELİŞEN RETROPERİTONEAL FİBROZİS (Vaka Takdimi)
 • Abdurrahim İmamoğlu
 • Hasan Bakırtaş
 • Göksel Göktuğ
 • Hamit Ersoy
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 561-568
ABDOMİNAL TOTAL Hİ8TEREKTOMİDE VAGEN KUBBESİNİN OLUŞTURULMASI; Cerrahi Tekniklerin ve sütiir materyallerinin karşılaştırılması
 • Funda Dökmeci
 • M .Hakan Şatıroğlu
 • Akın Çanga
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 569-574
ERKEN GEBELİK KAYIPLARINDA SERUM PROGESTERON VE ÖSTRADİOL DÜZEYLERİNİN TANISAL DEĞERİ
 • M. Hakan Şatıroğlu
 • İlkkan Dünder
 • Fulya Dökmeci
 • Aynur Dağdemir
 • Akın Çanga
J Ankara Univ Fac Med 1995; 48: 575-584