Volume 50, Issue 1

March 1997
(10) Other

Other

"14 MART TIP BAYRAMI"NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
 • Mehmet Cemil Uğurlu
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 1-5
2000'Lİ YILLARIN EŞİĞİNDE TÜRK TIP EĞİTİMİ
 • Semih Başkan
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 7-18
TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİNDE OCAK 1990-ARALIK 1995 ARASINDA İZLENEN İNFEKTİF ENDOKARDİT VAKALARININ KLİNİK, BAKTERİYOLOJİK VE EKOKARDİYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Gülümser Heper
 • Murat Özdemir
 • Kadir Polat
 • Uğur Kemal Tezcan
 • Siber Göksel
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 19-25
REAKTİF ARTRİTLERDE HBsAg, AntiHBs, Anti-HCV, CMV-lgM VE CMV-lgG PREVALANS1
 • M.Hadi Yaşa
 • M. Turgay
 • H. Kurt
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 27-29
AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASINDA ATRİYAL FİBRİLASYON GELİŞEN OLGULARDA PROPAFENON'UN SİNÜS RİTMİ RESTORASYONUNDAKİ ETKİSİ
 • Neyyir Tuncay Eren
 • Levent Yazıcıoğlu
 • Refik Taşöz
 • Atilla Aral
 • Tayyar Mengübaş
 • Yeşim Batislam
 • Kemalettin Uçanok
 • Hakkı Akalın
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 31-34
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA PULMONER HEMODİNAMİDEKİ DEĞİŞMELERDE ENDOTEL VİN ROLÜ*
 • Gülfem E. Çelik
 • Gülseren Karabıyıkoğlu
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 35-39
BRUCELLA'LARIN ÖZELLİKLERİ VE BRÜSELLOZDA TANI YÖNTEMLERİ
 • A.Tevfik Cengiz
 • G.İştar Dolapçı
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 41-46
CYTOMEGALOVİRUS (CMV) İNFEKSİYONLARININ TANISINDA ÇEŞİTLİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ
 • A.Tevfik Cengiz
 • Lügen Cengiz
 • G.İştar Dolapçı
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 47-52
SERVIKAL VERTEBRALARIN TİTANYUM PLAK-VİDA SİSTEMİ İLE BİOMEKANİK STABİLİZASYONU
 • Ayhan Attar
 • Nihat Egemen
 • Şükrü Çağlar
 • Hakan Tuna
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 53-56
TİROİD FOLLİKÜLER KARSİNOMUNUN TORAKS DUVARI METASTAZI
 • Ayten Kayı Çangır
 • Hakan Kutlay
 • Nurşen Düzgün
 • Hadi Akay
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 57-60