Volume 50, Issue 2

June 1997
(9) Other

Other

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI (1947- 1996)*
 • Berna Arda
 • Nüket Kutlay
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 61-66
HİPOKRAT
 • M. Cemil Uğurlu
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 67-78
CERRAHLARIN DÜNYASI (II) TİROİD CERRAHİSİ
 • Jurgen Thorvvald
 • Kâzım Ergin
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 79-95
SUBMAKSİMAL EGZERSİZİN TROMBOSİT FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ*
 • Gülriz Ersöz
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 97-100
TRAVMATİK SPİNAL-KORD LEZYONLU HASTALARDA KOLLAJEN İLE İNDÜKLENEN TROMBOSİT AGREGASYONU
 • Gülriz Ersöz
 • Hakan Fıçılar
 • Mehtap Pasin
 • Rezzan Yorgancıoğlu
 • Sema Yavuzer
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 101-103
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Arif Kapuağası
 • Canan Ağalar
 • Cihat Diri
 • Nalan Apaydın
 • Rüçhan Türkyılmaz
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 105-108
BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA PROSTATEKTOMİNİN HORMON SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 • Fatih Yalçınkaya
 • Bora Küpeli
 • Zafer Bozkurt
 • Osman Özteke
 • Sedat Ünal
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 109-112
ODONTOİD KEMİĞİN TRAVMATİK KIRIKLARI VE TEDAVİ PRENSİPLERİ
 • Ayhan Attar
 • Haluk Deda
 • Cüneyt Temiz
 • Şükrü Çağlar
 • Gökalp Silav
 • Ertekin Araşıl
 • Ahmet Erdoğan
 • Nihat Egemen
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 113-116
AÇIK KALP CERRAHİSİNDE ANTİKOAGÜLASYONUN SAĞLANMASINDA HEPARİN-PROTAMİN TİTRASYONUNUN ÖNEMİ
 • Tümer Çorapçıoğlu
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 117-120