Volume 50, Issue 3

September 1997
(10) Other

Other

"Hayatın Değerlendirilmesi: Nitelik, Nicelik ve Sıkıntılar" BİR KONFERANSTAN İZLENİMLER*
 • Serap Şahinoğlu-Pelin
 • Şahin Aksoy
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 121-123
SIÇAN TESTİSİNDE METOTREKSATTN İŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOP DÜZEYİNDE ETKİLERİ*
 • Ayça Işık
 • Levent Işılay
 • Esra Atabenli Erdemli
 • Canan Akbay
 • Kadri Anafarta
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 125-129
ENDOMETRİUM ADENOKANSERİ: 50 VAKANIN HİSTOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL DEĞERLENDİRMESİ
 • B. Handan Özdemir
 • Ayşe Sertçelik
 • Zişan Özgüler
 • Müzeyyen Astarcı
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 131-139
KARDİYOPULMONER BYPASS SONRASI AKTİF ISITMA YÖNTEMLERİNİN HEMODİNAMİ VE EKSTÜBASYON SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 • Adnan Uysalel
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 141-147
YAŞLILARDA KORONER ARTER CERRAHİSİ
 • Kutay Taşdemir
 • Ömer Naci Emiroğulları
 • Alper Kunt
 • Halit Andaç
 • Hakan Ceyran
 • Alptekin Yasım
 • Ramazan Aşık
 • Hasan Mercan
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 149-151
PULSE OKSİMETRE KULLANILARAK ÖLÇÜLEN SİSTOLİK KAN BASINCI DEĞERLERİNİN DİĞER TEKNİKLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
 • Hatice Adsan
 • Figen Leblebici
 • Ünase Büyükkoçak
 • Deniz Erdem
 • Melek Tulunay
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 153-157
SYVIM-UP SONRASI HAREKETLİ SPERM MİKTARININ İNTRAUTERIN İNSEMİNASYONDA SONUCA ETKİSİ
 • Ender Telli
 • Ruşen Aytaç
 • Öcal Sırmatel
 • Faruk Yağcı
 • Gülay Kurtay
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 159-161
TROMBOSİT AKTİVASYONU
 • Gülriz Ersöz
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 163-172
AORTOPULMONER PENCERE İLE SUBAORTİK STENOZ BİRLİKTELİĞİ
 • Semra Atalay
 • Adnan Uysalel
 • Ercan Tutar
 • Halil Gümüş
 • Refik Taşöz
 • Haldun Özberrak
 • Ayten İmamoğlu
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 173-176
BİR OLGU NEDENİYLE "SERVİKAL GEBELİK TANI VE TEDAVİSİ"
 • Aysun Kale
 • Bora Cengiz
 • Fulya Dökmeci
J Ankara Univ Fac Med 1997; 50: 177-180