Volume 51, Issue 1

March 1998
(12) Other

Other

 • A. Tevfik Cengiz
 • Aydın Karaarslan
 • Mehmet Kıyan
 • Muzaffer Göz
 • G. İştar Dolapçı
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 1-4
GENÇ ERİŞKİNLERDE AKCİĞER MALİGNİTELERİNİN ÖZELLİKLERİ
 • Gülfem E. Çelik
 • Sevgi Saryal
 • Öznur Akkoca
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 5-8
ÇOCUKTA KRONİK İMMUN TROMBOSİTOPENİK PURPURA (63 HASTADA TEDAVİ SONUÇLARI)
 • Yıldız Yıldırmak
 • Zümrüt Uysal
 • Ayten Arcasoy
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 9-15
ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • Cavit Çöl
 • M.Mahir Özmen
 • Nevzat Akdoğan
 • Meltem Çöl
 • Seyfi Acar
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 17-25
PULMONER HAMARTOM SENDROMU (PULMONER HAMARTOMLU 39 OLGUNUN RETROSPEKTİF ARAŞTIRILMASI)
 • Murat Akal
 • Ayten Kayı Çangır
 • Hakan Kutlay
 • Adem Güngör
 • Nezih Özdemir
 • Şevket Kavukçu
 • Hadi Akay
 • İlker Ökten
 • Şinasi Yavuzer
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 27-29
ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARIYLA İLGİLİ MEDİKOLEGAL SORUNLAR
 • Hüseyin H. Özsan
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 31-33
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK PANKREATİT
 • Tümay Doğancı
 • Aydan Kansu
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 35-38
ASTMA VE GASTROÖSOFAGİAL REFLÜ
 • Gülfem Çelik
 • Zeynep Mısırlıgil
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 39-42
HİATUS HERNİLERİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI
 • Ayten Kayı Çangır
 • İlker Ökten
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 43-48
KARACİĞERİN MIXED (MEZANŞİMAL) HAMARTOMU
 • Tümay Doğancı
 • Aydan Kansu
 • Nurten Girgin
 • Selçuk Yücesan
 • Murat Çakmak
 • Hüseyin İnceoğlu
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 49-51
SPİNAL EPİDURAL BRUSELLA ABSESİ (OLGU SUNUMU)
 • Ayhan Attar
 • Gökalp Silav
 • Ahmet Erdoğan
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 53-56
MEDİASTİNAL LİPOSARKOM OLGUSU
 • Murat Kara
 • Şevket Kavukçu
 • Erkan Dikmen
 • Osman Tokat
 • Serpil Dizbay Sak
 • Ercüment Çiftçi
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 57-60