Volume 51, Issue 3

September 1998
(11) Other

Other

ETİK AÇIDAN HEKİM HAKLARI
 • Berna Arda
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 121-124
ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOGRAFİ VE PERKÜTAN TRANSHEPATİK KOLANJİOGRAFİ İLE MİRİZZİ SENDROMU TANISI
 • Ali Reşit Beyler
 • Mustafa Sarıoğlu
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 125-127
DEMİR EKSİKLİĞİ TANISINDA SERUM TRANSFERRİN RESEPTÖRÜ
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 129-136
ANKARA'NIN ON MERKEZ İLÇESİNDE ANNE SÜTÜ İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ
 • Nazlı Dalgıç
 • Selda Hızel
 • M. Rifat Köse
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 137-143
ROMATOİD ARTRİT'Lİ HASTALARDA SERUM VE SİNOVİYAL SIVI "SOLUBLE INTERCELLULAR ADHESION MOLECULE-1" DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Mehmet Şahin
 • Olcay Aydıntuğ
 • Hüseyin Tutkak
 • Güner Tokgöz
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 145-151
DİSTAL ANTERİOR SEREBRAL ARTER ANEVRİZMALARI
 • Ayhan Attar
 • Cüneyt Temiz
 • Hakan Tuna
 • Nihat Egemen
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 153-158
LOMBER DİSK HERNİSİ OLGULARINDA YENİ RADYOLOJİK TANIMLAMALAR VE KLİNİK ÖNEMİ
 • Çağlar Berk
 • Efkan Çolpan
 • Gülşah Bademci
 • Ahmet Erdoğan
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 159-162
NÜKS MALİGN GLİOMALARDA REOPERASYON KRİTERLERİ
 • Ayhan Attar
 • Hasan Ç. Uğur
 • Ertekin Araşıl
 • Kenan Köse
 • Ahmet Erdoğan
 • Nihat Egemen
 • Cumhur Dinçer
 • Ali Taşçıoğlu
 • Mehmet Selçuki
 • Atilla Erdem
 • Haluk Deda
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 163-167
HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE MYCOPLASMA KONTAMİNASYONU
 • Aydın Karaarslan
 • Murat Özsan
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 169-172
HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN OBEZİTE
 • Meltem Çöl
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 173-176
TİP I DİABETES MELLİTUS-GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ*
 • Aydan Kansu
 • Buket Altuntaş
 • Sema Akçurin
 • Merih Berberoğlu
 • Gönül Öcal
 • Nurten Girgin
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 177-179