Volume 51, Issue 4

December 1998
(9) Other

Other

SIĞIR BÖBREK ALANIN AMİNOPEPTİDAZININ KISMEN SAFLAŞTIRILMASI, FİZİKOKİMYASAL VE KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI*
 • Serenay Elgün
 • İsmail Hakkı Gökhun
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 181-186
0-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA RESPİRATORY SYNCYTİAL VİRÜS ANTİKORLARININ MODİFİYE NÖTRALİZASYON YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
 • Murat Özsan
 • Aykut Özkul
 • Aydın Karaarslan
 • A. Tevfik Cengiz
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 187-189
ANKARA'NIN DÖRT MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU'NUN İKİNCİ VE ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GLUKOZÜRİ VE PROTEİNÜRİ GÖRÜLME SIKLIĞI*
 • Ahmet Bektaş
 • Ali Reşit Beyler
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 191-195
NONALKOLİK STEATOHEPATITTE URSODEOKSİKOLİK ASİT TEDAVİSİ
 • Ahmet Bektaş
 • Ali Reşit Beyler
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 197-201
STREPTOKOKSIK FARENJİT TANISINDA BREESE SKORLAMA SİSTEMİ
 • Betül Ulukol Bulut
 • Ayla Günlemez
 • Derya Aysev
 • Şükrü Cin
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 203-207
GÖRSEL SİSTEMDE PARALEL İŞLEM
 • Canan Kalaycıoğlu
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 209-224
MULTİPL SKLEROZDA SEMPTOMATİK TEDAVİ
 • Hacer Erdem
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 225-230
LENFANJİOMA Mediustinal ve Mediastinal-Splenik Yerleşimli İki Lenfanjioma Olgusu
 • Ayten Kayı Çangır
 • Hakan Kutlay
 • Altay Şahin
 • Hadi Akay
 • Şinasi Yavuzer
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 231-234
BİR CHURG-STRAUSS SENDROMU OLGUSU
 • Gülfem Çelik
 • Sevim Bavbek
 • Rana Anadolu
 • Dilşad Mungan
 • Betül Sin
 • Yavuz S. Demirel
 • Zeynep Mısırlıgil
J Ankara Univ Fac Med 1998; 51: 235-240