Volume 53, Issue 3

September 2000
(12) Other

Other

KAVRAMLAR, TERİMLER VE TIP EĞİTİMİ
 • Serap Şahinoğlu PELİN
 • Yaman ÖRS
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 146-148
RATLARDA RENAL İNTERSTİSYEL HÜCRELERİN DİUREZİSLE BAĞINTILI İNCE YAPIDAKİ DEĞİŞİMLERİNİN ELEKTRONMİKROSKOPTA İNCELENMESİ
 • Nurşen Sayın
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 149-151
EKSTRASELÜLER VE "SUCTION" YÖNTEMLERİ İLE KAYDEDİLEN SİYATİK SİNİRİ BİLEŞİK AKSİYON POTANSİYELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI*
 • Nizamettin Dalkılıç
 • Ferit Pehlivan
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 153-160
KANSER TANISI ALMIŞ HASTALARIN BİLGİLENDİRİLME DURUMU: HEKİM VE HEKİM ADAYLARININ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ'NDE YAPILAN SINIRLI BİR ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI
 • Mustafa Samur
 • Filiz Çay Şenler
 • Hakan Akbulut
 • Ali Pamir
 • Ali Arıcan
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 161-166
PULMONER HİPERTANSİYONDA SAĞ VENTRİKÜL DİYASTOLİK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Gülendam Koçak
 • Semra Atalay
 • Hasan Ercan Tutar
 • Halil Gümüş
 • Ayten İmamoğlu
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 167-171
ANKARA SAĞLIK MESLEK LİSELERİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK DERSLERİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM, ARAÇ, KAYNAK VE SINAV TEKNİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
 • Nuray Ülger
 • Birgül Piyal
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 173-179
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK DERSLERİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)*
 • Nuray Ülger
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 181-191
S.S.K. YÜKSEK SAĞLIK KURULU'NA BAŞVURAN İŞ KAZASI OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*
 • Meral Saygun
 • Arslan Tunçbilek
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 193-199
SPİNAL KORD TRAVMALARINDA TOPİKAL DİPYRON'UN ETKİNLİĞİ
 • Celal Bağdatoğlu
 • Ayşe Karataş
 • Hasan Çağlar Uğur
 • Hakan Ergün
 • Ayhan Attar
 • Mustafa Sargon
 • Nihat Egemen
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 201-206
KAPAK REPLASMANI YAPILAN HASTALARDA FENTANİL VE ALFENTANİL'İN HEMODİNAMİK ETKİLERİ*
 • Nil Kurt
 • Ünase Büyükkoçak
 • Melek Tulunay
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 207-212
İMPETİGO TEDAVİSİNDE MUPİROSİN
 • Ergin Çiftçi
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 213-216
FARKLI BİR PERSİSTAN ARTERİA İSCHİADİCA OLGUSU
 • Zeliha Kurtoğlu
 • M. Haluk Uluutku
 • M. Ali Çan
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 217-219