Volume 53, Issue 4

December 2000
(15) Other

Other

KANITA DAYALI TIP
 • Arda Demirkan
 • Yahya Ekici
 • Keriman Uçar
 • Semih Başkan
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 221-225
PROCESSUS CLINOIDEUS ANTERIOR VE OPTIC STRUT'IN MORFOMETRİSİ
 • M. Cem Bozkurt
 • Süleyman Murat Tağıl
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 227-230
FEBRİL KONVÜLSİYONLU 201 HASTANIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Ömer Faruk Aydın
 • Nesrin Şenbil
 • Cengiz Kara
 • Ceyhun Bozkurt
 • Y. K. Yavuz Gürer
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 231-235
BİLİYER PSÖDOLİTİYAZİS
 • F. Demir Apaydın
 • Altan Yıldız
 • Caner Özer
 • Meltem Nass Duce
 • Hulusi Eğilmez
 • Erdem Akbay
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 237-240
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU
 • Birgül Piyal
 • Ümit Çelen
 • Neriman Şahin
 • Bülent Piyal
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 241-250
BİR HALK SAĞLIĞI KONGRE KİTABINDAKİ ÖZETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Meltem Çöl
 • Yasemin Genç
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 251-258
BEBEK VE ÇOCUKLARDA SANTRAL VENÖZ KATETERE BAĞLI GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR
 • Günce Tolasa
 • Emin Aydın Yağmurlu
 • Hüseyin Dindar
 • İ.Haluk Gökçora
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 259-263
DEPRESSOR ANGULİ ORİS FLEBİ İLE ALT DUDAK DEFEKTLERİNİN FONKSİYONEL ONARIMI*
 • M. Erol Demirseren
 • Arda Katırcıoğlu
 • Serdar Gökrem
 • Zeki Can
 • Mustafa R. Özbek
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 265-269
SERVİKAL İNTERNAL FİXASYON VE FÜZYON AMACI İLE İNTERBODY KAFES'LERİN KULLANIMININ KLİNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Ayhan Attar
 • Şükrü Çağlar
 • Gökalp Silav
 • Nihat Egemen
 • Ahmet Erdoğan
 • Ertekin Araşıl
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 271-276
MYASTENİA GRAVİS'Lİ 10 HASTANIN TİMEKTOMİ İLE TEDAVİ SONUÇLARI
 • Koray Dural
 • Ünal Sakıncı
 • Serdar Han
 • Erkan Yıldırım
 • Neslihan Ulaşan
 • Hamidiye Saygın
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 277-280
FLOROKİNOLONLARIN PEDİATRİDE KULLANIMI
 • Ergin Çiftçi
 • Ülker Doğru
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 281-291
KAFA TRAVMALARININ SISTEMIK ETKİLERİ
 • Gökalp Silav
 • Hasan Çağlar Uğur
 • Kağan Tun
 • Ayhan Attar
 • Nihat Egemen
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 293-297
FÖTUSDA CERRAHİ
 • Fuat Güler
 • Aydın Yağmurlu
 • Haluk Gökçora
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 299-301
PULMONER ASPERGİLLOMA
 • Hakan Kutlay
 • Göknur Alver
 • İlker Ökten
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 303-304
BAZALOİD TİP YASSI HÜCRELİ LARENKS KANSERİ
 • Lokman Uzun
 • Gürsel Dursun
 • Ferda Bir
J Ankara Univ Fac Med 2000; 53: 305-307