Volume 54, Issue 1

March 2001
(14) Other

Other

KOYUN VE YENİ DOĞAN KUZULARDA PERİPOLAR HÜCRELER VE GRANÜLLÜ TÜBÜLÜS HÜCRELERİ
 • Nurşen Sayın
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 1-5
BİR YAŞ VE ALTINDAKİ BEBEKLER İÇİN ANKARA BÜYÜME EĞRİLERİ
 • Zekeriya Akıncı
 • İlgi Öztürk Ertem
 • Betül Ulukol
 • Sevgi Başkan Gülnar
 • Kenan Köse
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 7-16
ÇOCUKLUK ÇAĞININ TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ PNÖMONİSİNDE SEFUROKSİM VE SEFUROKSİM AKSETİL İLE ARDIŞIK TEDAVİ
 • Ergin Çiftçi
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 17-21
DOGANKENT SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE YAŞAYAN 20 YAŞ ÜZERİ ERİŞKİNLERDE BRUSELLOZ PREVALANSI*
 • Bozkurt Şenler
 • Necdet Aytaç
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 23-30
SPİNAL KORD LEZYONLARINDA BASI YARALARI VE BU YARALARIN AEROBİK BAKTERİYEL KONTAMİNASYONLARI
 • Bergin Erhan Gençosmanoğlu
 • Mehtap Turfan
 • Ayşe Nur Bardak
 • Hürriyet Yılmaz
 • Selahattin Yaman
 • Murat Hancı
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 31-34
PANKREAS KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN DOZ İLE İLİŞKİSİ
 • Bünyamin Kaplan
 • Eray Karahacıoğlu
 • Serdar Soyuer
 • Oğuz G. Yıldız
 • Okan Orhan
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 35-38
ORTA BASINÇLI AKIM KONTROLLÜ VE BASINÇ KONTROLLÜ SEREBROSPİNAL SIVI ŞANT SİSTEMLERİ; UZUN SÜRELİ DİNAMİK İNCELEME
 • M. Ağahan Ünlü
 • Gökalp Silav
 • Habibullah Dolgun
 • Bermans J. Iskandar
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 39-43
ÜROLOJİK TANI VE TEDAVİDE ÜRETEROSKOPİNİN YERİ VE ÖNEMİ (8 Yıllık Deneyimlerimiz ve Klinik Prensiplerimiz)
 • M. Abdurrahim İmamoğlu
 • Hasan Bakırtaş
 • Levent Sağnak
 • Hamit Ersoy
 • Nurettin Sertçelik
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 45-49
SEREBRAL METABOLİZMA
 • Kağan Tun
 • Gökalp Silav
 • Hasan Çağlar Uğur
 • Ağahan Ünlü
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 51-56
ENDOMETRİUM KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
 • Yaprak Engin
 • Sevgi Tezcan
 • Yusuf Üstün
 • İlkkan Dündar
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 57-63
SAFRA ASİTLERİ METABOLİZMASI
 • Neriman Defne Önür
 • Ali Reşit Beyler
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 65-76
İDİOPATİK PULMONER HEMOSİDEROZİS: BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 • H. Şenol Coşkun
 • Mutlu Arat
 • Şafak Atahan
 • Özlem Özdemir Kumbasar
 • Osman İlhan
 • Haluk Koç
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 77-81
AKCİĞERİN PAPİLLER ADENOMU
 • Göknur Alver
 • Ayten Kayı Çangır
 • Cansel Atinkaya
 • Serpil Dizbay Sak
 • Hadi Akay
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 83-85
YASSI HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNİN MULTİPLE İSKELET KASI METASTAZI
 • Aydın Nadir
 • Serkan Enön
 • Hakan Kutlay
 • Şevket Kavukçu
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 87-89