Volume 54, Issue 2

June 2001
(14) Other

Other

II CERRAHLARIN DÜNYASI
 • jurgen Thorvvald
 • Kazım Ergin
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 91-110
FOSSA INFRATEMPORALİS'İN CERRAHİ MORFOMETRİSİ
 • M. Cem Bozkurt
 • Süleyman Murat Tağıl
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 111-116
DİETİLSTİLBESTROL'ÜN OVOSİTLERDE MAYOZ BÖLÜNMEYE ETKİLERİ
 • Olcay Semiz
 • Alp Can
 • Meral Tekelioğlu
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 117-123
DÜNYA SAĞLIK ORGUTU BÜYÜME EĞRİLERİ VE NEYZİ BÜYÜME EĞRİLERİNİN BİR GRUP SAĞLIKLI TÜRK BEBEĞİNİN BÜYÜMELERİNDE KARŞILAŞTIRILMALARI
 • Zekeriya Akıncı
 • İlgi Öztürk Ertem
 • Betül Ulukol
 • Sevgi Başkan Gülnar
 • S. Kenan Köse
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 125-134
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ BİLDİRİMLERİ İLE KARŞILAŞTIKLARI MESLEKİ RİSKLER
 • Deniz Çalışkan
 • Recep Akdur
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 135-142
PİGMENTE VİLLONODÜLER SİNOVİT TEDAVİSİNDE KLİNİK SONUÇLARIMIZ
 • Yusuf Yıldız
 • Murat Altay
 • Murat Arıkan
 • Hamit Öğüt
 • Selim Erekul
 • Yener Sağlık
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 143-148
ADRENAL İNSİDENTALOMALAR
 • Turgut Çavuşoğlu
 • Alper Doğu
 • Ahmet Kuşdemir
 • Savaş Tezel
 • Ali Ulvi Öngören
 • Gül Gürsoy Yener
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 149-155
BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNDE DOKSAZOSİNİN ETKİNLİĞİ
 • Ahmet Kiper
 • M. Abdurrahim İmamoğlu
 • Hasan Bakırtaş
 • Göksel Göktuğ
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 157-161
P2X PURİNOSEPTÖRLER: MOLEKÜLER BİYOLOJİK, FARMAKOLOJİK VE ELEKTROFİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
 • Mehmet Uğur
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 163-170
KLİNİK EVRE I NONSEMİNOMATÖZ GERM HÜCRELİ TESTİS TÜMÖRLERİNDE RETROPERİTONEAL LENFADENEKTOMİ
 • Sümer Baltacı
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 171-176
BİR OLGU NEDENİ İLE KEDİ TIRMIĞI HASTALIĞI*
 • Yavuz Koksal
 • Erdal İnce
 • Betül Ulukol
 • Ergin Çiftçi
 • Fatih Azık
 • Işınsu Kuzu
 • Gülsan Yavuz
 • Ülker Doğru
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 177-180
MOYAMOYA HASTALIĞI İLE BİLATERAL RENAL ARTER DARLIĞI VE KARNİTİN EKSİKLİĞİ KOİNSİDANSI*
 • Benal Kunak
 • Ömer Faruk Aydın
 • Pelin Zorlu
 • Tahsin Teziç
 • Mehmet Bülbül
 • S. Ünal
 • Emel Turan
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 181-185
MİDENİN KOMPOZİT KARSİNOMA - KARSİNOİD TÜMÖRÜ
 • Nural Erdoğan
 • Nurşen Sayın
 • Haluk Alagöz
 • Mithat Çamlıbel
 • Tonguç Sugüneş
 • Çiğdem Irkkan
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 187-192
SİNOVİYAL SARKOM
 • Koray Dural
 • Erkan Yıldırım
 • Serdar Han
 • Gürses Şahin
 • Ulya Ertem
 • Ünal Sakıncı
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 193-196