Volume 54, Issue 4

December 2001
(13) Other

Other

TOPLUM KÖKENLİ VE NOSOKOMİYAL ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
 • Funda TİMURKAYNAK
 • Emine KURU ÎNCİ
 • Hande ARSLAN
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 287-292
HİPERTANSİF HASTALARDA BETA BLOKER, KALSİYUM ANTAGONİSTİ, DİÜRETİK VE ANJİYOTENSIN KONVERTİNG ENZİM İNHİBİTÖRLERİNİN MAKSİMAL EGZERSİZDE KAN BASINCI KONTROLÜNDEKİ ETKİNLİĞİ
 • İbrahim Demir
 • Hüseyin Yılmaz
 • İbrahim Başarıcı
 • Cengiz Ermiş
 • Filiz Ersel Tüzüner
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 293-300
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN NÖROLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Pınar Öner
 • Ayla Aysev
 • Dilara İçağasıoğlu
 • Gülhis Deda
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 301-306
ALLOJENEİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASİ Th1/Th2 SİTOKİNLER VE SOLUBL ADEZYON MOLEKÜLLERİ: KÖK HÜCRE KAYNAĞI VE DALTEPARİN KULLANIMININ ETKİLERİ
 • Harika Çelebi
 • Muhit Özcan
 • Mutlu Arat
 • Klara Dalva
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 307-320
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA SAĞLIK EĞİTİMİNİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Ayşe GÜNER
 • Nazlı ATAK
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 321-332
ÇUBUK SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ GRUPTA GRONİNGEN ÖLÇEĞİNE GÖRE ETKİNLİK KISITLILIĞI DURUMU DEĞERLENDİRMESİ*
 • Ümmügülsüm Erden Ünsaldı
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 333-344
ALT DUDAK DEFEKTLERİNİN REKONSTRUKSİYONU: 43 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Arda KATIRCIOĞLU
 • Serdar GÖKREM
 • O. Murat ÖZDEMİR
 • H. Rıfat ÖZAKPINAR
 • Atilla ERSOY
 • Zeki CAN
 • Murat EMİROĞLU
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 345-356
VARİSELLA ZOSTER VİRÜS İNFEKSİYONLARI
 • Alpay AZAP
 • Halil KURT
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 357-370
İMPRİNTİNG MERKEZLERİ
 • Ajlan Tükün
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 371-376
PULMONER TÜMÖRLET ( 4 OLGU)
 • Ekber Şahin
 • Serpil Dizbay Sak
 • Ulaş Kumbasar
 • Ayten Kayı Çangır
 • Adem Güngör
 • Hadi Akay
 • İlker Ökten
 • Şinasi Yavuzer
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 377-380
NÖROBRUSELLOZ: OLGU SUNUMU
 • Serpil KARACA
 • Deniz SELÇUKİ
 • Hatice MAVİOĞLU
 • Hava DÖNMEZ
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 381-386
BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU
 • Ayşe Karataş
 • Efkan Çolpan
 • Kağan Tun
 • Şükrü Çağlar
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 387-392
KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR EKOKARDİYOGRAFİK BULGU
 • Mete Alpaslan
 • Ersel Onrat
J Ankara Univ Fac Med 2001; 54: 393-398