Volume 55, Issue 1

March 2002
(15) Other, (1) Editorial

Other

II. CERRAHLARIN DÜNYASI -7-
 • Jurgen Thorwald
 • Kazım Ergin
J Ankara Univ Fac Med 2002; 55: 1-10
OSTEOPOROZA YENİ ÇÖZÜM
 • Esra Erdemli
 • Sibel Serin
 • Meral Tekelioğlu
J Ankara Univ Fac Med 2002; 55: 11-16
KEMOTERAPİ ALAN MALİGNİTELİ HASTALARDA BOĞAZ FLORASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Emel Sesli Çetin
 • Arif Örsal
 • İştar Dolapçı
 • Alper Tekeli
 • Murat Özsan
J Ankara Univ Fac Med 2002; 55: 17-20
ABİDİNPAŞA SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI’NA BAĞLI SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNDE SPIELBERGER DURUMLUK ve SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ
 • M.Esin Ocaktan
 • Ayşe Keklik
 • Meltem Çöl
J Ankara Univ Fac Med 2002; 55: 21-28
HASTANELERDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
 • Afsun Ezel Esatoğlu
 • Aysel Köksal
J Ankara Univ Fac Med 2002; 55: 29-40
ANKARA İLİ DELİLER KÖYÜNDEKİ EVLİ ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI
 • Şükran Şankazan
 • Ayşe Yıldız
J Ankara Univ Fac Med 2002; 55: 41-50
KEÇİÖREN İLÇESİ “GENEL LİSELER VE TEKNİK-TİCARET-MESLEK LİSELERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİK DURUMU” ARAŞTIRMASI*
 • Ayşe Birsen Dolunay
J Ankara Univ Fac Med 2002; 55: 51-62
KEÇİÖREN İLÇESİ “GENEL LİSELER VE TEKNİK-TİCARET-MESLEK LİSELERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİK DURUMU” ARAŞTIRMASI*
 • Ayşe Birsen Dolunay
J Ankara Univ Fac Med 2002; 55: 51-62
YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE TUR SONRASI İNTRAKAVİTER BCG UYGULAMASI VE UZUN SÜRELİ İDAMESİNİN REKÜRRENS VE PROGRESYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 • Hamit Ersoy
 • M.Abdurrahim İmamoğlu
 • Ahmet Kiper
 • Can Tuygun
 • Selçuk Esengen
 • Berk Burgu
J Ankara Univ Fac Med 2002; 55: 63-72
GEBELİKTE HİPERTANSİF HASTALIKLAR, PRE-EKLAMPSİ, EKLAMPSİ VE HELLP SENDOROMU’NDA OBSTETRİK ANESTEZİ
 • Feyhan Ökten
 • Selda Şen
J Ankara Univ Fac Med 2002; 55: 73-84
ÜREME FİZYOLOJİSİ VE ADHEZYON MOLEKÜLLERİ
 • Cem S. Atabekoğlu
 • Yaprak Engin
 • Yusuf Üstün
 • Ruşen Aytaç
J Ankara Univ Fac Med 2002; 55: 85-92
DÖRT BAŞLI M. PRONATOR TERES OLGUSU
 • S. Murat Tağıl
 • Aysun Uz
 • S. Tuna Karahan
J Ankara Univ Fac Med 2002; 55: 93-96
KARDİYAK KİST HİDATİK
 • Muharrem Tola
 • Nilgün Işıksalan Özbülbül
 • Tülay Ölçer
J Ankara Univ Fac Med 2002; 55: 97-100
FETAL SAKROKOKSİGEAL TERATOM - PRENATAL TANI VE YÖNETİM; OLGU SUNUMU
 • Ruşen Aytaç
 • Yaprak Engin
 • Yusuf Üstün
 • Aydın Yağmurlu
J Ankara Univ Fac Med 2002; 55: 101-104
NADİR GÖRÜLEN BİR OLLİER HASTALIĞI (VAKA SUNUMU)
 • Gökhan Adanalı
 • Dilek Senen
 • Asuman Tuncel
 • Orgun Deren
 • Bülent Erdoğan
J Ankara Univ Fac Med 2002; 55: 105-108