Volume 56, Issue 1

March 2003
(10) Other

Other

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
 • Yasemin Genç
 • Durdu Sertkaya
 • Selda Demirtaş
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 1-6
BİRİNCİ BASAMAKTAKİ HEKİMLERE YÖNELİK ALKOL KULLANIM BOZUKLUKLARI KURSUNUN SONUÇLARI
 • Yıldırım Beyatlı Doğan
 • İnci Özgür İlhan
 • Hatice Demirbaş
 • Erguvan Tuğba Özel
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 7-12
ÜRETER ALT UÇ TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ESWL VE ÜRETEROSKOPİ’NİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • Çağatay Göğüş
 • Yaşar Bedük
 • Sümer Baltacı
 • Ercan Filiz
 • Özcan Kılıç
 • Orhan Göğüş
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 13-18
TENDON ONARIMINDAN SONRA OLUŞABİLECEK YAPIŞIKLIKLARIN SİLİKON YAPRAK SARILARAK ÖNLENMESİ: DENEYSEL ÇALIŞMA
 • R. Erkin Ünlü
 • Turgut Ortak
 • A. Çağrı Uysal
 • M. Şahin Alagöz
 • Hakan Orbay
 • Ömer Şensöz
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 19-24
YAĞ HÜCRESİNDEN SALGILANAN MADDELER, REZİSTİN VE İNSÜLİN DİRENCİ
 • Ahmet Ergün
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 25-30
VİRUSLAR VE AKUT OTİTİS MEDİA
 • Ergin Çiftçi
 • Ülker Doğru
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 31-38
ANNE SÜTÜ İLE BESLENEN BİR YENİDOĞAN HİPERNATREMİK DEHİDRATASYON
 • Begüm Atasay
 • Ayla Günlemez
 • Sevim Ünal
 • Saadet Arsan
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 39-44
KSANTOMLAR: EKSİZYON GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ?
 • Savaş Serel
 • Murat Emiroğlu
 • Sadık Ersöz
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 45-50
Renal Hücreli Kanser, Metastaz, Ad-renal Bez, Kontralateral
 • Özcan Kılıç
 • Çağatay Göğüş
 • Kadir Türkölmez
 • Eriz Özden
 • Erol Özdiler
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 51-54
PLEVRAL SIVI SİTOLOJİSİ VE AÇIK AKCİĞER BİYOPSİSİ İLE TANI KONULAN BİR ROMATOİD ARTRİT OLGUSU
 • Cabir Yüksel
 • Reha Çelik
 • Ayten Kayı Cangır
 • Serpil Dizbay Sak
 • Şevket Kavukçu
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 55-58