Volume 56, Issue 3

September 2003
(11) Other

Other

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI’NDA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI VE RAHİM İÇİ ARAÇ UYGULAMA KURSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • M. Esin Ocaktan
 • Oya Özdemir
 • Deniz Çalışkan
 • Ferda Özyurda
 • Meltem Çöl
 • Erdoğan Tümay
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 141-146
İBN-İ SİNA HASTANESİNDE POLİKLİNİK İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI İZOLATLARININ İLK SEÇENEK ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ DURUMU
 • Özay Arıkan Akan
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 147-150
NAZAL REKONSTRÜKSİYONDA DENEYİMLERİMİZ ve MODİFİYE NAZAL SUBÜNİTELERİN ROLÜ
 • Savaş Serel
 • Erdem Yormuk
 • Atilla Ersoy
 • Zeynep Şen
 • Burak Kaya
 • Murat Emiroğlu
 • Zeki Can
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 151-158
ÜRETER ALT UÇ TAŞLARININ TEDAVİSİNDE PULSED DYE LASER LİTOTRİPSİ İLE PNÖMOTİK LİTOTRİPSİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 • Ahmet Kiper
 • Can Tuygun
 • M. Abdurrahim İmamoğlu
 • Orhan Yiğitbaşı
 • Adnan Gücük
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 159-164
BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ’NİN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNDE TERAZOSİNİN ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ (ÇİFT KÖR PLESEBO KONTROLLÜ ÇALIŞMA)
 • Ahmet Kiper
 • M. Abdurrahim İmamoğlu
 • Can Tuygun
 • Adnan Gücük
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 165-170
MESANE TÜMÖRLERİNDE TÜMÖR BELİRLEYİCİLERİ
 • Savaş Şahinli
 • Çağatay Göğüş
 • Orhan Göğüş
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 171-178
YAĞ HÜCRESİ ve SALGI ÜRÜNLERİNİN FONKSİYONLARI
 • Ahmet Ergün
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 179-188
VULVADA ANJİOMYOFİBROBLASTOMA
 • Asiye Şafak Bulut
 • Ayşe Sertçelik
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 189-192
İNTERNAL KAROTİD ARTER PSÖDOANEVRİZMASINDA RADYOLOJİK BULGULAR
 • Aysel Türkvatan
 • Esra Kelahmet
 • Tülay Ölçer
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 193-196
ADAMS-OLIVER SENDROMU
 • Seçil Sezgin
 • Evren Üstüner
 • Suat Fitöz
 • Ebru Düşünceli
 • İlhan Erden
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 197-202
SİRKUMFLEKS ARTERDEN KAYNAKLANAN KORONER ARTER-PULMONER ARTER FİSTÜLÜ
 • Mustafa Şırlak
 • Ozan Emiroğlu
 • Altay Elalmış
 • Levent Yazıcıoğlu
 • Sadık Eryılmaz
 • Refik Taşöz
 • Ümit Özyurda
J Ankara Univ Fac Med 2003; 56: 203-206