Other

TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİNDE OCAK 1990-ARALIK 1995 ARASINDA İZLENEN İNFEKTİF ENDOKARDİT VAKALARININ KLİNİK, BAKTERİYOLOJİK VE EKOKARDİYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Gülümser Heper
  • Murat Özdemir
  • Kadir Polat
  • Uğur Kemal Tezcan
  • Siber Göksel

J Ankara Univ Fac Med 1997;50(1):19-25