Other

ÜRETER ALT UÇ TAŞLARININ TEDAVİSİNDE PULSED DYE LASER LİTOTRİPSİ İLE PNÖMOTİK LİTOTRİPSİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  • Ahmet Kiper
  • Can Tuygun
  • M. Abdurrahim İmamoğlu
  • Orhan Yiğitbaşı
  • Adnan Gücük

J Ankara Univ Fac Med 2003;56(3):159-164