Case Report

Neurogenic Pulmonary Edema After Gunshot Injury

  • Okşan Derinöz
  • Ayla Akça Çağlar

Received Date: 06.09.2010 Accepted Date: 25.10.2010 J Ankara Univ Fac Med 2010;63(1):29-33

Nörojenik pulmoner ödem (NPÖ), santral sinir sistemini etkileyen herhangi bir hastalığın ardından meydana gelen klinik bir durumdur. Çocukluk çağında nadir görülür. Bu yazıda ateşli silah yaralanması ardından NPÖ gelişen 12 yaşında erkek olgu, literatürde ateşli silah yaralanması ardından NPÖ gelişen çocuk olgu sayısı çok az olduğu için sunulmuştur. NPÖ, klinik bir tanıdır. Kafa travması ile sıklıkla karşılaşan çocuk hekimlerinin, açık veya kapalı kafa travması sonrası hastalarda açıklanamayan solunum sıkıntısı, takipne, hipoksemi meydana gelm-esi durumunda NPÖ akıllarına gelmelidir.

Keywords: Gunshot Injury, Child, Neurogenic Pulmonary Edema