Other

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASINDA ATRİYAL FİBRİLASYON GELİŞEN OLGULARDA PROPAFENON'UN SİNÜS RİTMİ RESTORASYONUNDAKİ ETKİSİ

  • Neyyir Tuncay Eren
  • Levent Yazıcıoğlu
  • Refik Taşöz
  • Atilla Aral
  • Tayyar Mengübaş
  • Yeşim Batislam
  • Kemalettin Uçanok
  • Hakkı Akalın

J Ankara Univ Fac Med 1997;50(1):31-34